Брандеа България разполага със силен маркетинг инструментмрежа за маркетинг, който Ви позволява да достигнете до Вашите крайни потебители.

Този важен и желан контакт е възможен на територията на цялата страна.

Имаме на разположение центрове в областните градове, в общините и малките населени места, оборудвани с ИКТ и възможност за провеждане на уебинари.

Мрежата е подходяща за провеждане на информационни кампании, обучения и консултации.

Ние имаме ангажимент за аудиторията.

— | —

Brandea_network