Цялостни решения за организация на събитията.

Промотиране, провеждане

Контрол върху поетите ангажименти от страна на подизпълнителите

Детайлно отчитане

 

 

 

рекламни събития | корпоративни събития | кетъринг | промотиране | семинари