МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
БЪЛГАРСКА ЛИГА ПО ХИПЕРТОНИЯ
ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПЛЕВЕНСКИ ДНИ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ

IX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

ТЕМА”ГОРЕЩИ ТОЧКИ В АХ”

ПЛЕВЕН, ПАРК  – ХОТЕЛ „КЬЙЛЪКА”
26 – 27 МАЙ 2023 ГОДИНА

 

ПРОГРАМА

26.05.2023 г. (петък)

 

14:00 – 17:00  РЕГИСТРАЦИЯ – ХОТЕЛ  „Кайлъка”

 

15:15 – Откриване

15:15 – 15:45 Особености в профила на пациентите с неконтролирана хипертония – уроци от BP ProAction BG – проф. А. Постаджиян

15:45 – 15:55 Дискусия

15:55 – 16:55 Сателитен симпозиум

16:55 – 17:25  „Горещи точки в АХ” – проф. Сн. Тишева

17:25 – 17:35 Дискусия

17:35 – 18:05 Сателитен симпозиум

18:05 – 19:05  Сателитен симпозиум

 

19:15 – Коктейл „Добре дошли”- Парк-хотел „ Кайлъка”

 

 

27.05.2023 г.  (събота)

 

9:00 – 10:00 Дискусионен панел „Противоречия в артериалната хипертония”

Постигане стойности под 130/80 mmHg – универсален таргет на антихипертензивната терапия – аргументи за проф. А. Постаджиян

Постигане стойности под 130/80 mmHg – универсален таргет на антихипертензивната терапия – аргументи против  – доц. Йоана Младенова

10:00 – 10:15  Кафе-пауза

10:15 – 12:15  Моят най-интересен клиничен случай – отборно състезание между специализанти

12:15 – 13:15  Симпозиум на Сандоц

13:15 – 14:30  Обяд

14:30 – 15:30 Фармакологично поведение при артериална хипертония – какво ново на хоризонта – проф. И. Груев

15:30 – 16:00 Артериална хипертония и предсърдно мъждене – превенция и таргети – проф. Сн. Тишева

16:00 – 16:30 АХ –  Има ли разлика при половете? – проф. Мария Миланова

16:30 – 17:30   Сателитен симпозиум на Вьорваг.

17:30 – 17:45   Кафе-пауза

17:45 – 18:00  Бетлок зок в клиничната практика – доц. Господинов

18:00 – 18:15 Артериална хипертония  и когнитивна функция  доц. Мария  Димова

19:00 – Закриване

 

Регистрационна такса: 80 лв без ДДС

 

За регистрация, настаняване и обща информация, моля свържете се с Брандеа ЕООД

Лице за контакт: Полина Илиева, 0899196405, polina@brandea-bulgaria.com