Нашата мисия е да правим организациите по-ефективни и хуманни чрез развитие на човешкия им ресурс. 

 

 


Областите, в които работим:

Бизнес и мениджмънт
Лидерство и групи
Организационно развитие
Психология на човешките отншения
Граждански инициативи
Управление на политики
Развитие на общности

 

Ние помагаме на нашите клиенти:

Да разбират човешките процеси и управляват тяхното развитие в организации.
Да свързват индивидуалните проекти за развитие с успеха на организациите.
Да лидерстват ефективно, съобразно нуждите на своите организации и клиенти.

 

 

 

 

Услугите, които предлагаме:

Психосоциални изследвания на организации и общности.
Консултации и оценка социалния и икономически успех на проекти.
Обучение на персонал и съучастие в екипи, провеждащи обучителни семинари.
Организационно консултиране на мениджъри и подпомагане на организационното трансформиране

 

Нашият метод на работа се основава на теорията на Груповите отношения и Системния подход при работа с организации. Всяка услуга се предхожда от изследване специфичните потребности на клиента и е скроена съобразно конкретни нужди и ресурси на организацията

Екипът се състои от професионалисти с приложен и преподавателски опит в сферата на: човешките отношения, развитие на общности, институционално развитие, лидерство. Те са дипломирани специалисти с научни степени в сферата на помагащите професии (социална психология, социално анторпология, групови отношения и други).

 

 

Изработване на съдържание за електронни обучения.

Адаптация на обучителни материали за електронна среда.

 

E-learning

 

 

Провеждане на фокус групи.

Изследвания на потребителското мнение.

Уъркшопи за конструиране на новаторски идеи и кампании.

Изготвяне на маркетингова комуникация към потребителите.

 

 

PR

 

 

 

 

бъди успешен, за да бъдеш полезен